พื้นที่ทางเดินที่จํากัด ต้อง ประตูอัตโนมัติ ประตูบานสวิง

อัปเดตเมื่อ 16 ก.พ.


Swing Door SWD 100 บานสวิงเหมาะกับพื้นที่ทางเดินที่จําากัด หรือ ขนาดของบานประตูที่มีขนาดเฉพาะหรือลักษณะการเปิดเข้าหากําแพงทั้งสองด้าน เหมาะสําาหรับบริเวณที่ไม่มีพื้นที่เก็บบาน สามารถเปิดบานได้กว้างเต็มพื้นที่ประตู การทําางานของมอเตอร์ผ่านอุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว ออกแบบให้มีการควบคุมความเร็ว และแรง การเปิด-ปิด ของประตูสวิงได้ตามต้องการ

21 จำนวนคนที่เข้าถึง 2 จำนวนการมีส่วนร่วม สูงกว่า +1.3x คะแนนการเผยแพร่ โปรโมทโพสต์

11

ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น