top of page
ค้นหา

ระบบประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ


ระบบประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ


ระบบประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ

ยิ่งเวลาผ่านไปมากเท่าไรความต้องการและความนิยมของประตูอัตโนมัติก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นจะให้ได้ว่าเราสามารถพบเจอได้ตามห้างสรรพสินค้าและอาคารสำนักงานหรืออาคารพาณิชย์ทั่วไป ประตูอัตโนมัติเหล่านี้ ลูกค้าสามารถใช้งานได้ง่ายๆเพียงแค่เดินเข้าไปในบริเวณประตูตัวประตูก็จะทำงานของมันเองด้วยระบบเซ็นเซอร์ที่ติดมาของประตูอัตโนมัติก็จะเปิดเข้าใช้งานได้ทันที่ ทั้งนี้ยังช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุให้การดำเนินชีวิตได้ง่ายอีกด้วย


การเปิดปิดที่นุ่มและเงียบของประตูอัตโนมัติ


ระบบประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ

การทำงานของระบบประตูอัตโนมัติเป็นการทำงานด้วยระบบไฟฟ้าที่ถูกติดตั้งเข้าไป ทำให้ระบบในการทำงานของมันนั้นในขณะเปิดเเละเปิดมีความเงียบทำให้ไม่รบกวนบริเวณโดยรอบ


เพิ่มระดับภาพลักษณ์ให้สวยงาม


ระบบประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ

เมื่อเราไปไหนสักแห่งเรามักจะเห็นอาคารพาณิชย์ประดับประตูทางเข้าด้วยประตูอัตโนมัติหรือจะเป็นร้าน Cafe ที่ใช้ประตูอัตโนมัติในการเปิด โดยการติดตั้งประตูอัตโนมัติทำให้ยกระดับความสวยงามและความน่าเชื่อถือร่วมถึงภาพลักษณ์โดยร่วมให้ดูดีขึ้น


อำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ


ประตูอัตโนมัติเป็นส่วนช่วยทำให้การดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุนั้นง่ายขึ้นมากๆ โดยผู้สูงอายุไม่จำเป็นต้องใช้แรงเยอะในการเปิดหรือปิดประตูที่เป็นแบบเก่า เพราะผู้สูงอายุบางครอบครัวอาจเป็นคนกำลังน้อยหรือบกพร่องทางกล้ามเนื้อหรือเรียกว่า (Amyotrophic Lateral Sclerosis)

Comments


bottom of page