top of page
ค้นหา

ระบบมอเตอร์บัสเลส

กลไกการขับเคลื่อน มอเตอร์ DC Brushless Motor .... คือมอเตอร์กระแสตรงที่ไม่มีแปรงถ่าน ซึ่งระบบมอเตอร์บัสเลส ให้ประสิทธิภาพสูงถึง 85-90%ข้อดีของระบบมอเตอร์บัสเลส ที่แตกต่างจากมอเตอร์แปรงถ่านคือ มีความเสถียรในการทำงาน ในการวัดระยะ และการเบรก โดยความเร็วของระบบมอเตอร์จะถูกกำหนดโดยความถี่ ที่มีการจ่ายกระแสไฟฟ้าโดยไม่ใช้แรงดันไฟฟ้า ทำให้เร่งและลด ความเร็วได้อย่างง่ายดาย ระบบการทำงานค่อนข้างเงียบ มีความยืดหยุ่นของการทำงานมากขึ้น ทนต่อการสั่นสะเทือน และมอเตอร์จะไม่มีโอกาสที่จะเกิดประกายไฟ จึงเหมาะสำหรับหน่วยงาน หรือ อาคารทีไม่ต้องการให้มีประกายไฟฟ้า

Comments


bottom of page