เปลี่ยนประตูเลื่อนธรรมดา ให้เป็นประตูอัตโนมัติ

อัปเดตเมื่อ 16 ก.พ.เปลี่ยนประตูเลื่อนธรรมดา ให้เป็นประตูอัตโนมัติ ประตูอัตโนมัติในปัจจุบันที่มีการใช้งานกันอยู่นั่นมีหลายรูปแบบมากพอสมควร ไม่เพียงแค่ประตูอัตโนมัติบานเลื่อน แต่ยังมีประตูอัตโนมัติบานสวิงอีกด้วย

ซึ่งแต่ละรูปแบบที่ใช้จะเหมาะสมกับรูปแบบของอาคาร สถานที่และห้องแต่ละห้อง ทำให้ลักษณะของรูปแบบประตูอัตโนมัติมีความแตกต่างกัน


ดู 22 ครั้ง0 ความคิดเห็น