top of page
ค้นหา

โครงการช้อปดีมีคืน 2566

ช้อปดีมีคืนอะไร

โครงการช้อปดีมีคืน เป็นโครงการทางภาครัฐที่ออกมาตรการมาเพื่อทำให้เศรษฐกิจภายในประเทศมีการขับเคลื่อนได้ดีขึ้น โดยประชาชนที่ซื้อของไปจะได้การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยทางภาครัฐกำหนดค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าที่นำมาลดหย่อนภาษีได้ โดยไม่เกิน 40,000 บาท ช้อปดีมีคืนกับเคมเปญที่ทางร้าน ประตูอัตโนมัติ เข้าร่วมโคงการที่จะทำให้ ผู้ซื้อประตูอัตโนมัติได้รับสิทธิประโยชน์เต็มที่


เงื่อนไขการใช้สิทธิช้อปดีมีคืนดังนี้

 1. ซื้อสินค้าตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค – 15 ก.พ.66

 2. ซื้อสินค้าหรือการใช้บริการจากร้านค้าที่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

 3. สินค้าที่จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ต้องเป็นสินค้าและบริการที่เสียภาษี VAT หากเป็นสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี VAT จะไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

 4. หากจ่ายค่าสินค้าในปี 2565 แต่ไปใช้บริการในวันที่ 1 ม.ค.-15 ก.พ. 66 จะไม่สามารถใช้สิทธิช้อปดีมีคืนได้

ช้อปดีมีคืนในปี 2566 ซื้ออะไรได้บ้าง ?

 1. สินค้า บริการทั่วไปที่เสียภาษี

 2. หนังสือร่วมถึงหนังสือประเภท E-book

 3. สินค้า OTOP ที่ลงทะเบียนกับกรมพัฒนาชุมชน

 4. ค่าใช้จ่ายจากน้ำมันเชื้อเพลิง

รายการที่ไม่เข้าข่ายการลดหย่อนภาษี

 1. ค่าเหล้า เบียร์ ไวน์ ยาสูบ

 2. ค่าซื้อรถยนต์ จักรยานยนต์ เรือ

 3. ค่าหนังสือพิมพ์และนิตยสาร

 4. ค่าบริการอีบุ๊ค

 5. ค่าไกด์นำเที่ยว

 6. ค่าที่พักในโรงแรม

 7. ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ

 8. ค่าเบี้ยประกัน

ช้อปดีมีคืน 2566 สามารถลดหย่อนภาษีได้เท่าไร

 • ค่าซื้อสินค้า – บริการ จำนวน 30,000 แรก ออกใบกำกับภาษีแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์

 • ค่าซื้อสินค้า-บริการ อีกจำนวน 10,000 บาท ออกใบกำกับภาษีรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

กรณีที่ซื้อสินค้า 40,000 บาท ไม่ได้แปลว่าจะหักภาษีได้ 40,000 บาท แต่จะลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่นั้นอยู่ที่ฐานภาษีของตนเอง ต้องคำนวณจากเงินได้สุทธิที่เหลืออยู่ด้วย


สินค้าประตูอัตโนมัติที่เข้าร่วมรายการ

ร้านขายส่งประตูอัตโนมัติ Hammer Auto door เป็นอีกหนึ่งร้านค้า ที่เข้าร่วมโครงการ "ช้อปดีมีคืน"โดยมีสินค้ามากมาย ให้ผู้บริโภคที่สนใจประตูอัตโนมัติได้ซื้อกัน พร้อมกับราคาพิเศษ และการแนะนำสินค้าโดยมีทีมงานมืออาชีพ

Comments


bottom of page