top of page
ค้นหา

8 ปัญหาประตูอัตโนมัติ ช่วยคลายข้อสงสัย (ฉบับเข้าใจง่าย)มีหลากหลายคนที่กำลังตัดสินใจซื้อประตูอัตโนมัติ แต่ยังเข้าใจในเรื่องของประตูอัตโนมัติคลาดเคลื่อนไป วันนี้ Hammer Auto door จะมาช่วยคลายข้อสงสัยให้ทุกคนได้รู้กัน
เมื่อเรามีประตูบานเลื่อนทั่วไปสามารถทำเป็นประตูอัตโนมัติได้ไหม

เมื่อผู้ใช้งานมีประตูบานเลื่อนอยู่แล้ว สามารถเปลี่ยนจากประตูบานเลื่อนทั่วไปเป็นประตูอัตโนมัติได้ ( แต่ทั้งนี้ต้องดูที่หน้างานอีกทีว่าสามารถติดตั้งชุดขับเคลื่อนประตูอัตโนมัติได้หรือไม่ )

สวิตช์เปิดปิดประตูอัตโนมัติ สามารถใช้งานร่วมประตูธรรมดาได้ไหม

ใช้งานร่วมกับประตูธรรมดาได้ แต่ประตูนั้นต้องเป็นชนิดที่แม่เหล็กใช้งานในการเปิด-ปิดประตู เพราะสวิตช์เปิดปิดประตูอัตโนมัติ จะช่วยทำหน้าที่ในการปลด หรือคลายล็อคให้กับประตู

เมื่อซื้อสวิตช์เปิดปิดประตูอัตโนมัติไปแล้ว ประตูธรรมดาจะเป็นอัตโนมัติเลยไหม

ประตูธรรมดาจะไม่สามารถเป็นประตูอัตโนมัติได้เลยถึงแม้จะซื้อสวิตช์ไปแล้วก็ตาม ทางผู้ใช้งานจำเป็นต้องมีชุดขับเคลื่อนประตูอัตโนมัติก่อนและซื้อสวิตช์ไป ประตูจึงจะทำงานได้อัตโนมัติ

ในกรณีไฟดับประตูอัตโนมัติยังใช่ได้หรือไม่

ได้ในกรณีที่ประตูอัตโนมัติรุ่นนั้นมีเครื่องสำรองไฟ (BatteryBackup) หรือติดตั้งเครื่องสำรองไฟเข้าไปเพิ่มเติม

เมื่อเซ็นเซอร์เกิดเสียและต้องเปลี่ยนขึ้นมา สามารถใช้ทดแทนที่เป็นรุ่นอื่นได้ไหม

สามรถใช้ได้

ไม่อยากเดินสายไฟให้ยุ่งยาก สามารถใชสวิตช์ประตูอัตโนมัติแบบไหนได้บ้างที่ไม่ต้องเดินสายไฟ

จะเป็นรุ่น M602 ที่เป็นสวิตช์์มือโบก ชนิดไร้สาย เพราะจะมีตัวรับสัญญาณที่ไปติดต่อเข้ากับชุดขับเคลื่อน

จากประตูอัตโนมัติที่ทำงานแบบเปิดปิด ด้วยระบบเซ็นเซอร์ สามารถเปลี่ยนเป็นระบบ ปุ่มกดหรือใช้มือโบกได้หรือไม่

สามารถเปลี่ยนเป็นระบบปุ่มกดหรือแบบฝ่ามือโบกได้เลย

ถ้าซื้อประตูอัตโนมัติจะมีบานประตูมาให้เลยหรือไม่

คำว่าประตูอัตโนมัติ เป็นระบบชุดขับเคลื่อนที่ช่วยทำให้ประตูธรรมดา กลายเป็นประตูอัตโนมัติ ผู้ใช้งานจำเป็นต้องมีบานประตูของตัวเองเตรียมไว้ให้ทางเรา เพราะทางฝ่ายขายจะช่วยคำนวณขนาดประตูหรือน้ำหนัก และจะได้แนะนำระบบชุดขับเคลื่อนประตูอัตโนมัติให้กับลูกค้าได้


Comments


bottom of page