top of page
เซ็นเซอร์ ประตูอัตโนมัติ

Sensor Safety Beam DL33

ลำแสงป้องกันประตูหนีบ เพื่อความปลอดภัย

สำหรับใช้กับประตูอัตโนมัติ รุ่น DL33

฿990

Sensor Safety Beam
for Automatic Door DL33

ลำแสงป้องกันประตูหนีบเพื่อความปลอดภัย สำหรับใช้ประตูอัตโนมัติ

เซ็นเซอร์ ประตูอัตโนมัติ
เซ็นเซอร์ ประตูอัตโนมัติ

สิ่งกีดขวางอินฟราเรด โดยตัวปล่อย 

และเครื่องรับในรูปทรงกระบอก

Product Specification

รุ่น: DL33

แหล่งจ่ายพลังงาน: AC/DC 12 ~ 24V (แบบไม่มีขั้วไฟฟ้า)

ต้านทานแรงดัน/กระแส รีเลย์: 24V/ 1A

ระยะห่างสูงสุด: ภายในระยะ 10 m

อัตราการใช้กระแสไฟฟ้า: สแตนบาย 75mA, ขณะใช้งาน 100mA

น้ำหนัก: กล่องควบคุม 75g

เซ็นเซอร์: 133g (รวมสายเคเบิล 5 m)

ขนาด: 4.4 x 11.4 x 3 cm

อุณภูมิการใช้งาน: -20ºC ~ 50ºC

How to install Safety Beam
วิธีการติดตั้งบีมเซ็นเซอร์
DL-33
bottom of page