top of page
ประตูอัตโนมัติ HM-280

Touch switch HM280

สวิตซ์ระบบสัมผัส แบบกด สำหรับกรณีพิเศษ

เพื่อเปิดปิดประตูอัตโนมัติ รุ่น HM280

฿650

จุดเด่นของสินค้า

ขนาดของแป้นกดที่มีขนาดใหญ่ จึงสะดวกและง่ายในการใช้งาน

Product Specification

รุ่น: HM280
1. HM 280 คือสวิตซ์ที่ใช้ควบคุมการเข้าออกทุกประเภท
2. ลักษณะสินค้า: แป้นขนาดใหญ่ ใช้งานโดยการกดปุ่ม ด้วยการออกแบบที่ทันสมัย.
3. ขนาดสวิตช์ (L x W x T): 12 x 12 x 1.4 cm.
4. พลังงานที่ใช้: 10 วัตต์/ครั้ง

bottom of page