top of page
ประตูอัตโนมัติ Hammer-SWD-100

AUTOMATIC DOOR
SWING SWD 100

ประตูอัตโนมัติ บานสวิง รุ่น SWD 100

ประตูอัตโนมัติ บานสวิง รุ่น SWD 100 เหมาะกับพื้นที่ทางเดินที่มีพื้นที่จำกัด หรือขนาดของบานประตูอัตโนมัติที่มีขนาดเฉพาะ หรือลักษณะการเปิดเข้าหากำแพงทั้งสองด้าน ประตูอัตโนมัติบานสวิงเหมาะสำหรับบริเวณที่ ไม่มีพื้นที่เก็บบานสามารถเปิดบานได้กว้างเต็มพื้นที่ประตู การทำงานของมอเตอร์ประตูอัตโนมัติผ่านอุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว ออกแบบให้มีการควบคุมความเร็วเวลา และแรงการเปิด-ปิด ของประตูอัตโนมัติบานสวิงได้ตามต้องการ Hammer Automatic Door ขายส่งสินค้าระบบประตูอัตโนมัติ

ประตูอัตโนมัติ บานสวิง รุ่น SWD 100

ประตูบานสวิงเดี่ยวหรือประตูบานสวิงคู่เหมาะกันพื้นที่ทางเดินที่มีพื้นที่จำกัด หรือ ขนาดของบานประตูที่มีขนาดเฉพาะ หรือ ลักษณะการเปิดเข้าหากำแพงทั้งสองด้าน เหมาะสำหรับบริเวณที่ไม่มีพื้นที่เก็บบาน ประตูบานสวิงสามารถเปิดบานได้กว้างเต็มพื้นที่ประตู 

การทำงานของมอเตอร์ผ่านอุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว ประตูบานสวิงออกแบบให้มีการควบคุมความเร็ว เวลา และแรงการเปิด-ปิด ของประตูบานสวิงได้ตามต้องการ 

ประตู | ประตูอัตโนมัติ | ประตูออโต้ | ประตู ออโต้ | ประตู อัตโนมัติ | Automatic door | Auto door | Door auto | Doorauto | Automaticdoor | Autodoor
 

รายละเอียด SWD 100

ชนิดประตู

บานสวิงเดี่ยว หรือ บานสวิงคู่

ความกว้างประตู

น้ำหนักสูงสุด

มอเตอร์

ระบบควบคุม

อัตราเร็วการเปิด-ปิด ประตู

เวลาเปิดค้าง

แรงผลักโหมด Manual

แรงดันไฟฟ้า

ช่วงอุณหภูมิทำงาน

< 1200 mm

100 kg x 1

50 w

ไมโครคอมพิวเตอร์

3 - 12 s เมื่อเปิด 90 องศา (ปรับค่าได้)

3 ~ 12 s

<30 N

AC 220 V + -10%

-20 C  ~  +50 C

ประตูอัตโนมัติ Hammer SWD 100 Pull Arm

AUTOMATIC SWD 100 - PULL ARM

ประตูอัตโนมัติ บานสวิง - แบบแขนดึง

ประตูอัตโนมัติ Hammer SWD 100 Pull Arm

AUTOMATIC SWD 100 - PUSH ARM

ประตูอัตโนมัติ บานสวิง - แบบแขนผลัก

CT_SWD100.jpg

Hammer Automatic Door
AUTOMATICDOOR
ขายส่งสินค้าระบบประตูอัตโนมัติ

bottom of page