top of page
ค้นหา

SAFETY BEAM เซ็นเซอร์ป้องกันประตูหนีบสำหรับประตูอัตโนมัติ

อัปเดตเมื่อ 24 ส.ค. 2566

ความสำคัญของเซ็นเซอร์ป้องกันประตูหนีบ


เซ็นเซอร์ป้องกันประตูหนีบ
เซ็นเซอร์ป้องกันประตูหนีบ

เซ็นเซอร์ป้องกันประตูหนีบ เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญสำหรับการใช้งานร่วมกับประตูอัตโนมัติ หรือ เทคโนโลยีอัตโนมัติต่างๆ ให้มีการควบคุมให้มีความปลอดภัยในการใช้งานเช่น ประตูของลิฟท์ ประตูรถไฟ หรือประตูเปิดออกไปยังพื้นที่เสี่ยงต่อความบาดเจ็บหรืออันตรายอื่นๆ โดยเซ็นเซอร์ป้องกันประตูหนีบมักใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น เซ็นเซอร์อินฟราเรด อุปกรณ์วัดแรงดัน หรือเซ็นเซอร์อื่นๆ เพื่อตรวจจับการเคลื่อน รวมถึง ประตูอัตโนมัติด้วยเช่นกัน


โดยหลักการทำงานของตัวเซ็นเซอร์ป้องกันประตูหนีบ จะเป็นการตรวจจับของแสงที่หายไปหรือขาดช่วงไประหว่างสองจุดในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง โดยใช้แสง infrared เป็นตัวช่วยในการตรวจจับ เช่น แสงอินฟราเรดถูกขัดขวางโดยวัตถุใดๆ อุปกรณ์ตรวจจับจะรับรู้ และจะทำการแจ้งเตือน หรือ หยุดการทำงานของอุปกรณ์ทันที เช่น ประตูอัตโนมัติจะไม่ปิด หรือ เครื่องจักจะหยุดการทำงานเป็นต้น


  1. ป้องกันอุบัติเหตุ ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการปิดตัวของประตูอัตโนมัติเมื่อมีคนเข้ามาใช้งาน นอกจากนี้ยังสามารถทำให้การใช้งานของประตูอัตโนมัติหรือเทคโนโลยีต่างๆ สมบูรณ์มากขึ้นในเรื่องของความปลอดภัยในการใช้งาน

  2. ง่ายต่อการติดตั้งเข้ากับระบบประตูอัตโนมัติ ไม่มีความซับซ้อน สามารถปรับแต่งตามความต้องการของสถานที่ และการใช้งานได้

  3. Safety Beam ช่วยลดเวลาในการตรวจสอบและควบคุมสถานะของประตูหรือวัตถุ นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดทรัพยากรที่ใช้ในการดูแลรักษาและควบคุมสถานที่

  4. เทคโนโลยี Safety Beam มีระบบการทำงานที่น่าเชื่อถือ และมักมีการออกแบบให้เสถียรและแม่นยำในการตรวจจับ

コメント


bottom of page