top of page
ค้นหา

Wireless Switch For Multipurpose Room


ประตูอัตโนมัติ

เป็นสวิตซ์ ไร้สาย ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเปิดและปิดประตูอัตโนมัติในกรณีพิเศษ สำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ เหมาะสำหรับใช้กับห้องอเนกประสงค์

ผู้พิการ/ผู้ทุพพลภาพ ห้องสุขาและสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ออกแบบมาเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ใช้เป็นพิเศษ

Comentários


bottom of page