top of page
ค้นหา

เซ็นเซอร์มีกี่ประเภท ทำงานอย่างไร ( ฉบับอัพเดท 2023 )

อัปเดตเมื่อ 6 ต.ค. 2566

เซ็นเซอร์ประตูอัตโนมัติเป็นการทำงานในการตรวจจับความเคลื่อนไหวของวัตถุต่างๆ โดยมีการประยุกต์ใช้เข้ากับเทคโนโลยีต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอำนวยความสะดวกและด้านความปลอดภัย


สารบัญเซ็นเซอร์มีกี่ประเภทเซ็นเซอร์มีกี่ประเภท 2023 แลทำงานอย่างไร


1.เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ Proximity Sensor

เซ็นเซอร์ตรวจวัตถุ ประเภทนี้จะเป็นการทำงานโดยปราศจากการสัมผัสที่เอาไว้ระบุตำแหน่งที่ผ่านเซ็นเซอร์เข้ามาไม่ว่าจะเป็นวัตถุ โดยเซ็นเซอร์ประเภทนี้จะเห็นได้มากกับ ประตูอัตโนมัติ ที่เปิดปิดเองโดยไม่ผ่านการสัมผัส แต่จะทำงานผ่านเซ็นเซอร์ตรวจจับอย่าง เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ Proximity Sensor


เซ็นเซอร์ ทำงานอย่างไร ( ฉบับอัพเดต 2023 )
เซ็นเซอร์ ตรวจจับความเคลื่อนไหว DL6


2.เซ็นเซอร์การตรวจจับด้วยภาพ Vision Sensor

เซ็นเซอร์ที่ใช้ในการถ่ายภาพ คือเซ็นเซอร์ที่นำมาใช้กับการผลิตในโรงงาน การควบคุมการผลิต การผลิตเครื่องจักร โดยทำการทำประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องต่อความต้องการ เช่น โรงงานผลิตกล้อง เป็นต้น โดยใช้เทคโนโลยีที่สำคัญคือ Vision tools เป็น Software เชิงวิเคราะห์ภาพ


3.เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ โดยใช้แสง Photoelectric sensor

เซ็นเซอร์แสงฟอตโอเลกทริกหรือ Photoelectric Sensor เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจจับวัตถุหรือการแจ้งเตือนด้วยการวัดระดับแสงฟอตโอเลกทริก ( Photons ) ที่ส่งไปประกอบกับวัตถุเป้าหมาย โดยอุปกรณ์ประกอบด้วยคู่อิเล็กโทรนิกส์ที่ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ส่องสว่าง ( Emitter ) และอุปกรณ์ตรวจจับ ( Receiver ) ที่อยู่ตรงข้ามกัน โดยในทางปฏิบัติแล้ว เซนเซอร์แสงฟอตโอเลกทริกจะส่งแสงไปยังวัตถุเป้าหมาย และวัตถุเป้าหมายจะส่งคืนแสงกลับไปยังเซนเซอร์ ตรวจจับเมื่อมีการขัดขวางแสงเอางจากวัตถุเป้าหมาย แสงจะไม่ถูกส่งคืนไปยังเซ็นเซอร์ ซึ่งสามารถใช้งานในหลายสถานการณ์ เช่น การตรวจจับวัตถุที่เคลื่อนที่เพื่อป้องกันประตูหนีบ จะใช้กับ ประตูอัตโนมัติเป็นต้น โดยใช้ชื่อว่า Safety Beam หรือ Beam Sensor


เซ็นเซอร์ ทำงานอย่างไร ( ฉบับอัพเดต 2023 )
Safety Beam เซ็๋นเซอร์ป้องกันประตูหนีบ


4.เซ็นเซอร์วัดระยะ Displacement Sensor

เซ็นเซอร์วัดระยะ ( Displacement Sensor ) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดหรือตรวจจับค่าระยะห่างระหว่างวัตถุเป้าหมายและตัวอุปกรณ์เซ็นเซอร์เอง โดยทำการส่งสัญญาณไปยังวัตถุเป้าหมายและวัดค่าการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณที่ส่งกลับมาเพื่อหาค่าระยะห่าง


5.เซ็นเซอร์อ่านโค้ด Code Readers

เซ็นเซอร์อ่านโค้ด ( Code Readers ) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการอ่านและแปลงข้อมูลที่เข้ารหัสเป็นรหัสบาร์โค้ดหรือรหัส QR ( Quick Response ) ให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถใช้งานได้ โดยส่วนมากเซ็นเซอร์อ่านโค้ดทำงานโดยการส่องสว่างแสงไปยังรหัสบาร์โค้ดมีความสามารถในการอ่านและแปลงรหัสบาร์โค้ดหรือรหัส QR ได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วและมีความแม่นยำสูง อีกทั้งยังมีการนำเซ็นเซอร์อ่านโค้ดมาใช้ในงานอื่นๆ เช่น ในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ การตรวจสอบสินค้าในร้านค้า หรือการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานและเป็นต้น


6.เซ็นเซอร์ อัลตร้าโซนิค Ultrasonic Sensors

เซ็นเซอร์อัลตราโซนิก ( Ultrasonic Sensor ) เป็นเซ็นเซอร์ที่ใช้คลื่นเสียงอัลตราโซนิกส์ในการตรวจจับและวัดระยะห่างของวัตถุ คลื่นเสียงที่มีความถี่สูงกว่าความสามารถในการรับฟังของมนุษย์ ( 20 กิโลเฮิร์ตซ์ขึ้นไป ) เซ็นเซอร์อัลตราโซนิกจะมีตัวส่งและตัวรับอยู่ในตำแหน่งตรงกันข้าม และสามารถใช้งานได้ในระยะห่างตั้งแต่ไม่กี่เซนติเมตรถึงหลายเมตร ซึ่งเซ็นเซอร์อัลตราโซนิกมักถูกนำมาใช้ในหลายงาน เช่น การตรวจจับวัตถุหรือการกำหนดระยะห่างในระบบอัตโนมัติ การติดตามการเคลื่อนไหว หรือการวัดระยะห่างในระบบรักษาความปลอดภัย


7.เซ็นเซอร์ตรวจจับของเหลว Pressure Sensor

เซ็นเซอร์ตรวจจับของเหลวแบบ Pressure Sensor (เซ็นเซอร์วัดความดัน) คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดและตรวจจับค่าความดันของของเหลว โดยอาจเป็นความดันของของเหลวที่ถูกกดหรือความดันที่มีอยู่ภายในท่อหรือถังที่บรรจุของเหลว มันทำงานโดยการแปลงค่าความดันเป็นสัญญาณไฟฟ้าที่สามารถนำไปใช้ในระบบต่างๆ เช่น ระบบควบคุมและโยกย้ายของเหลว ระบบตรวจสอบระดับน้ำ ระบบอัตโนมัติในโรงงาน หรือระบบตรวจจับความร้อนและความชื้นในสภาพแวดล้อม8.Color Sensor เซนเซอร์ตรวจจับสี

เซ็นเซอร์ตรวจจับสี ( Color Sensor ) คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจจับและวัดสีของวัตถุ ซึ่งสามารถระบุและแยกแยะค่าสีในรูปแบบต่างๆ ได้ โดยเซ็นเซอร์ประกอบด้วยองค์ประกอบที่สามารถรับรู้แสงที่สะท้อนหรือส่องสว่างจากวัตถุ เมื่อแสงผ่านวัตถุแล้วถูกสะท้อนหรือส่องสว่างกลับมาสู่เซ็นเซอร์ อุปกรณ์นี้จะตรวจจับและวัดความเข้มสีหรือค่าความสว่างของแสงในแต่ละช่องสี ( เช่น RGB - Red, Green, Blue)เพื่อสร้างข้อมูลเกี่ยวกับสีของวัตถุ ซึ่งสามารถนำข้อมูลสีที่ได้มาใช้ในการแยกแยะและประมวลผลในการควบคุมและใช้งานในหลายแอปพลิเคชัน เช่น ในงานเพิ่มความสวยงามของรูปภาพ การจับสีในอุตสาหกรรมการพิมพ์ หรือการตรวจจับสีในการจัดเรียงสินค้า รวมถึงการนำไปใช้ในงานทางการแพทย์ เช่น ในการวิเคราะห์สีของเนื้อเยื่อในการวินิจฉัยโรคผิวหนังเซ็นเซอร์ทำงานอย่างไร


ดู 12,118 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page