top of page
ค้นหา

สวิตช์ไร้สัมผัสสำหรับประตูอัตโนมัติ


สวิตช์ไร้สัมผัสสำหรับประตูอัตโนมัติ
สวิตช์ไร้สัมผัสสำหรับประตูอัตโนมัติ

สวิตช์ไร้สัมผัส สำหรับประตูอัตโนมัติปกติแล้วจะใช้ในรูปแบบการช่วยเปิดปิดประตู โดยมีหลากหลายรูปแบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสวิตช์ประตูอัตโนมัติแบบกด สวิตช์ประตูอัตโนมัติแบบไร้สัมผัสชนิดมือโบกตัวอย่างเช่น สวิตช์ประตูอัตโนมัติรุ่น M602H เป็นสวิตช์ประตูอัตโนมัติแบบไร้สัมผัส ชนิดมือโบก


ประเภทสวิตช์สำหรับประตูอัตโนมัติ
ประเภทสวิตช์สำหรับประตูอัตโนมัติ

สวิตช์ไร้สัมผัสประตูอัตโนมัติ ( Touchless Automatic Door Switch ) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบประตูอัตโนมัติเพื่อเปิดและปิดประตูโดยไม่ต้องสัมผัสกับอุปกรณ์ สวิตช์นี้ใช้เทคโนโลยีไร้สัมผัสเพื่อตรวจจับการเคลื่อนไหวหรือความเคลื่อนไหวของมือหรือวัตถุที่อยู่ใกล้ประตู จากนั้นระบบจะเปิดประตูโดยอัตโนมัติเมื่อตรวจจับการเคลื่อนไหวเข้ามาข้อดีของสวิตช์ไร้สัมผัสประตูอัตโนมัติได้แก่

  • ความสะดวกสบาย : ผู้ใช้งานไม่ต้องสัมผัสกับสวิตช์ สามารถเปิดประตูได้แค่วางมือหรือเคลื่อนไหวข้างเคียง

  • ความสะอาดและป้องกันการแพร่ระบาด : สวิตช์ไร้สัมผัสช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาหรือสิ่งสกปรกเนื่องจากไม่ต้องสัมผัสกับอุปกรณ์

  • ความปลอดภัย : สวิตช์ไร้สัมผัสช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องความปลอดภัย ไม่มีสายไฟซับซ้อนหรืออุปกรณ์ที่อาจเกิดอันตราย

  • ประหยัดพลังงาน : สวิตช์ไร้สัมผัสใช้เทคโนโลยีตรวจจับเคลื่อนไหวที่อยู่ใกล้ประตู ซึ่งช่วยประหยัดพลังงานเมื่อไม่มีการใช้งาน

  • ความเป็นส่วนตัว : ผู้ใช้งานไม่ต้องให้ข้อมูลส่วนตัวหรือการสัมผัสกับอุปกรณ์ที่สามารถตรวจจับร่างกายได้

  • การออกแบบสวยงาม : สวิตช์ไร้สัมผัสมักมีการออกแบบสวยงามและทันสมัย ทำให้เหมาะสำหรับใช้ในสถานที่สำคัญและต้องการการจัดวางที่มีความสวยงาม

Comments


bottom of page